Mikroprojekt „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy trenerów i instruktorów do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów m.in. warsztatów zdrowego żywienia, fizyczno-rehabilitacyjnych, tanecznych, artystycznych.

Szczegółowy na stronie:  https://arrsa.pl/pl/przetargi/637-zaproszenie-ofertowe-sprawa-6-2020.html?fbclid=IwAR0TlDRqqj5U4RIbYGhkzJKAt-5w8WH6r8pZEqEAslQkMOOmdlIwJfSjezQ   

Aktywny senior logotyp