Mikroprojekt „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

OPIS PROJEKTU

 

Kalendarium projektu:


IX.2019 – Rozpoczęcie projektu
Projekt jest odpowiedzią na postępujące zjawisko samotności i wykluczenia społecznego wśród osób starszych. Samotność jest pewnym stanem psychicznym braku odczuwania bliskiej osoby i/lub towarzystwa oraz opuszczenia przez innych ludzi bądź życie w izolacji od innych osób, bez bliskich, rodziny, przyjaciół czy znajomych. Starość w dzisiejszych czasach stała się wyzwaniem, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić. Wychodząc temu problemowi na przeciw stworzymy działania, które uświadomią problemy jakie mogą pojawić się w starości oraz pomożemy przygotować się do tej fazy życia, tak aby ten okres wykorzystać jak najlepiej, z uwzględnieniem bogactwa doświadczeń całego życia.

 

X-XI.2019 – Konferencja
W ramach działania zosrganizowana zostanie konferencja otwierająca dla ok. 60 os. Uczestnikami będą przedstawiciele instytucji, jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń pracujących z osobami starszymi. Tematami konferencji będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką senioralną w tym m.in. rozpoznawanie potrzeb osób starszych i zagospodarowanie im czasu wolnego. Konferencja będzie realizowana w formie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz pomysłów do realizacji w przyszłości.

 

XII.2019-VI.2020 – Szkolenia i warsztaty aktywizujące seniorów
W ramach działania zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów wynikających z zainteresowania w tym m.in. artystyczne, taneczne, ogólnoruchowe, zdrowotne itp. Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb w ramach działania przewiduje się organizację 4 warsztatów/ szkoleń aktywizujących osoby starsze, w których udział wezmą zarówno seniorzy z Polski jak i z Republiki Czeskiej. Tematyka warsztatów została dobrana zgodnie z ich oczekiwaniami i będą to:
- warsztaty zdrowego żywienia
- warsztaty fizyczno-rehabilitacyjne
- warsztaty taneczne
- warsztaty artystyczne np. ceramiczne, de cupage.
W ramach działania przewiduję się również udział w szkoleniach i warsztatach po stronie czeskiej.

 

IV-IX.2020 – Wydarzenia integracyjne dla seniorów
W ramach zadania zaplanowano organizację wydarzeń integracyjnych tj. dwa 1-dniowe pokazy, pikniki, wycieczki itp. skierowane do seniorów, pobudzające do aktywności zarówno intelektualnej, ruchowej i społecznej. Wydarzenia integracyjne będą miały formę aktywności na świeżym powietrzu m.in. nauka obsługi urządzeń gimnastycznych na świeżym powietrzu, nordic walking itp. W ramach projektu przewiduje się również udział w wydarzeniach integracyjnych w Czechach.
Ponadto zorganizowany zostanie jeden 2-dniowy wyjazd na spotkanie integracyjne, które ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej. Wizerunek seniora w bujanym fotelu, kapciach i przed telewizorem odchodzi już do lamusa. Choć błogie lenistwo ma swoje uroki, wyjazd integracyjny ma pozwolić seniorom potraktować wolny czas jako szansę na aktywność, kontakty towarzyskie i rozwijanie zainteresowań.

 

Cele projektu

Konferencja – 1
Szkolenia i warsztaty aktywizujące seniorów - 4
Wydarzenia integracyjne - 3
Liczba osób uczestniczących w projekcie – 260

Aktywny senior logotyp