Mikroprojekt „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

NOVINKA

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 a zavedením omezení týkajících se boje proti němu, např. zákaz vycházení z domu a zákaz pohybu, který je omezen na absolutní minimum a omezení překračování hranic, a také s přihlédnutím k tomu, že projekt „Aktivní a kreativní senior“ je zaměřen na skupinu s nejvyšším rizikem ohrožení zdraví a komplikacemi po onemocnění COVID-19, jsme nuceni projekt pozastavit.

Věříme, že se po prázdninách budeme moci k aktivitám plánovaným a očekávaným seniory vrátit.
Na shledanou!

Spotkajmy sie pozniej bezpiecznie

Aktywny senior logotyp