Mikroprojekt „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

PARTNEŘI

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku-Białej je akciovou společností se smíšeným kapitálem, které akcionáři jsou: město Bielsko-Biała, jednotky územní samosprávy a společnosti působící v regionu Bielsko-Biała. Cíle Agencji jsou realizované z fondu akcionářů, prostředků získaných vlastní podnikatelskou činnosti a jiných forem finanční podpory, včetně fondů a programů dostupných na krajské úrovni a Evropské unie.
Misí Agencji je poskytování služeb nejvyšší kvality prostřednictvím aktivace endogenního potencionálů a využitím dostupných pomocných finančních programů, které jsou financované z krajských a zahraničních prostředků a především z Evropské unie.
Úkoly Agencji jsou zaměřeny na simulování a vytváření podnikatelských postojů. V rámci této oblasti jsou realizovány činnosti na podporu a rozvoj konkurenceschopnosti společností a regionu. Současně se Agencja angažuje v podpoře činností v oblasti transplantace kostní dřeně v oblasti vytváření sítě spolupracovníků, umožňující efektivní propojení a využití potencionálů osob, společností, vysokých škol, výzkumných institucí, institucí z podnikatelského prostředí a místních a regionálních orgánů.
Agencja také provádí činnosti podporující mezinárodní spolupráci, včetně zavádění nejlepších postupů a navazování obchodních kontaktů.
Rozsah služeb, které Agencja nabízí, zahrnuje:
· propagaci regionu a jeho hospodářského potenciálu,
· komplexní pomoc pro malé a střední firmy v rámci Národního systému služeb pro malé a střední podniky, Národního inovačního systému, včetně odborného technického, organizačního, ekonomicky-finančního, právního, marketingového poradenství,
· služby v rámci internacionalizace podniků,
· podpora rozvoje nových firem pomocí kapitálových investicí do nových technologických podniků,
· činnosti spojené se získáváním finančních prostředků z Evropské unie,
· poradenská činnost,
· školící a vzdělávací činnost,
· realizace mezinárodních projektů v rámci Evropské územní spolupráce, Programu horizont 20-20 a COSME,
· získávání, spravování a obrat nemovitostmi.


EducationTalentCulture


Občanské sdružení EducationTalentCulture se zaměřuje především na aktivity v oblasti kultury a přeshraniční česko-polské spolupráce, v menší míře na vzdělávací projekty a projektový management a poradenství.
Spolupracuje s mnoha subjekty, inistitucemi, veřejnoprávními, soukromými i neziskovými organizacemi. Mezi naše spolupracující partnerské subjekty patří: Dům dětí a mládeže Český Těšín, Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", Stowarzyszenie Kultura na Granicy Cieszyn a další.

Aktywny senior logotyp