Mikroprojekt „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

POPIS PROJEKTU

 

Kalendář projektu:


IX.2019 – Zahájení projektu
Projekt reaguje na problém osamocení a sociálního vyloučení starších lidí. Samota je dle psychiky stavem nedostatečné blízkosti osoby nebo společnosti a opuštění jinými lidmi nebo život v izolaci od jiných, bez blízkých osob, rodiny, přátel a známých. Stárnutí je dnes i výzvou, se kterou si každý poradit nedokáže. Jako řešení tohoto problému vytváříme aktivity, které budou na tento problém poukazovat a připravíme seniory na toto období života, aby ho mohli využít jak nejlépe to jde, s využitím zkušeností z celého života.

 

X-XI.2019 – Konference
Partneři zorganizují konferenci pro cca 60 osob. Účastníky budu zástupci institucí, organizačních jednotek a spolků, které pracují se staršími lidmi. Téma konference bude široce zaměřeno na problematiku seniorůvčetně využití jejich volného času. Konference bude realizována ve formě výměny zkušeností, dobrých praktik a nápadů na realizaci akcí v budoucnosti.

XII.2019-VI.2020 – Školení a aktivizační workshopy pro seniory
Příprava a realizace školení a workshopů na základě témat jako jsou výtvarné umění, tanec, pohyb a zdraví. Na základě provedené analýzy potřeb je v rámci aktivity naplánována realizace 4 workshopů/školení, jejichž cílem je aktivizace (povzbuzení) starších osob a které povedou lektoři PL i CZ. Témata workshopů byla stanovena dle očekávání skupiny takto:
-Workshop zdravého stravování
-Workshop rehabilitační
-Workshop taneční
-Workshop umělecký (keramika, de cupage apod.)
V rámci aktivity budou probíhat školení a workshopy také na české straně.

IV-IX.2020 – Integrační akce pro seniory
Organizace integračních akcí v podobě dvou jednodenních akcí, pikniků, výletů. Zaměřeno na seniory pro povzbuzení jejich aktivity v oblasti myšlení, pohybu i sociálních kontaktů. Integrační akce se budou odehrávat na čerstvém vzduchu a budou mít formu např.cvičení, nordic walking apod. V rámci projektu se uskuteční integrační akce také na českéstraně. Navíc bude zorganizován jeden dvoudenní výjezd na integrační setkání, jehož cílem bude využití volného času, zlepšení fyzické i psychické kondice. Představa seniora v houpacím křesle a papučích před televizí již není aktuální. Nebo to lenošení přece jen má své kouzlo. Integrační výjezd si klade za cíl ukázat možnosti pro trávení volného času, rozvoj sociálních kontaktů a zájmů.

 

Cíle projektu

Konference – 1
Školení a aktivizační workshopy pro seniory - 4
Integrační akce pro seniory - 3
Počet lidí účastnících se projektu – 260

Aktywny senior logotyp