Mikroprojekt „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

W dniu 24 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty fizyczno-rehabilitacyjne, w których udział wzięło 25 seniorów z Polski i Czech. Warsztaty poświęcone były zajęciom fizyczno-rehabilitacyjnym, które z uwagi na panującą sytuację związaną z COVID-19 odbyły się na świeżym powietrzu na  terenach rekreacyjnych „Błonia”. Ponieważ wiele osób starszych posiada duże opory do uczestnictwa w zajęciach sportowych, dlatego niezwykle ważną rolę w motywowaniu oraz umacnianiu cierpliwości i systematyczności odgrywają zajęcia grupowe. Podczas naszych warsztatów - pod okiem instruktora – wykonywano trening siłowy w postaci spokojnych ćwiczeń wzmacniających całe ciało w połączeniu z wysiłkiem tlenowym. Warsztaty pozwoliły uczestnikom pogłębić wiedzę o sobie, spojrzeć na siebie z większą akceptacją. Pokazały także, że racjonalne stosowanie ćwiczeń fizycznych w wieku starszym skutecznie przeciwdziała procesom starzenia się oraz umożliwia podtrzymywanie sprawności ruchowej, tak niezbędnej w wieku podeszłym w życiu codziennym, co także wywiera korzystny wpływ na sferę psychiczną.

 

 • IMG_2665
 • IMG_2666
 • IMG_2667
 • IMG_2669
 • IMG_2670
 • IMG_2672
 • IMG_2673
 • IMG_2674
 • IMG_2675
 • IMG_2676
 • IMG_2680
 • IMG_2684
 • IMG_2688
 • IMG_2689
 • IMG_2690
 • IMG_2692
 • IMG_2693
 • IMG_2694
 • IMG_2695
 • IMG_2696
 • IMG_2699
 • IMG_2705
 • IMG_2707
 • IMG_2710
 • IMG_2711
 • IMG_2712
 • IMG_2713
 • IMG_2717
 • IMG_2718
 • IMG_2719
 • IMG_2720
 • IMG_2721
 • IMG_2722
 • IMG_2726
 • IMG_2727
 • IMG_2728
 • IMG_2730
 • IMG_2731
 • IMG_2732
 • IMG_2734
 • IMG_2735
 • IMG_2736
 • IMG_2742
 • IMG_2744
 • IMG_2746
 • IMG_2747
 • IMG_2748
 • IMG_2752
 • IMG_2753
 • IMG_2754
 • IMG_2757
 • IMG_2758
 • IMG_2760
 • IMG_2761
 • IMG_2763
 • IMG_2764
 • IMG_2765
 • IMG_2766
 • IMG_2772
 • IMG_2776
 • IMG_2777
 • IMG_2778
 • IMG_2779
 • IMG_2780
 • IMG_2781
 • IMG_2782
 • IMG_2785
 • IMG_2786
 • IMG_2787
 • IMG_2788
 • IMG_2789
 • IMG_2790
 • IMG_2791
 • IMG_2792
 • IMG_2793
 • IMG_2794

Simple Image Gallery Extended

 

Aktywny senior logotyp